1
Khu nhà liền kề Phố Chợ
2
Chợ & TMDV
2
Chợ & TMDV
2
Chợ & TMDV
3
Cổng chào dự án
3
Cổng chào dự án
4
Công viên Quảng Trường
4
Công viên Quảng Trường
5
Công viên thể thao
5
Công viên thể thao
5
Công viên thể thao
5
Công viên thể thao
6
Công viên cây xanh
6
Công viên cây xanh
6
Công viên cây xanh
6
Công viên cây xanh
7
Khu vui chơi trẻ em
7
Khu vui chơi trẻ em
7
Khu vui chơi trẻ em
8
Cây ánh sáng bồ công anh
9
Nhà văn hóa
10
Đường dạo bộ
11
Con đường ánh sáng
11
Con đường ánh sáng
12
Cây ánh sáng
13
Bãi đỗ xe xanh
13
Bãi đỗ xe xanh
14
Giàn hoa ghế nghỉ
15
Biểu tượng dự án
17
Suối

Tiện ích

1

Khu nhà liền kề Phố Chợ

2

Chợ & TMDV

3

Cổng chào dự án

4

Công viên Quảng Trường

5

Công viên thể thao

6

Công viên cây xanh

7

Khu vui chơi trẻ em

8

Cây ánh sáng bồ công anh

9

Nhà văn hóa

10

Đường dạo bộ

11

Con đường ánh sáng

12

Cây ánh sáng

13

Bãi đỗ xe xanh

14

Giàn hoa ghế nghỉ

15

Biểu tượng dự án

16

Đài phun nước

17

Suối